دوری ملانیا از ترامپ بعد از رسوایی جنسی

 

پذیرایی جداگانه بانوی اول آمریکا از میهمانان سخنرانی وضعیت کشور در ساختمان کنگره آمریکا نشانگر شکاف بزرگ میان ملانیا و ترامپ بوده است. حضور ملانیا ترامپ در ساختمان کنگره آمریکا این نخستین بار است که رییس جمهور و بانوی اول آمریکا پس از ۱۵ ژانویه و بازگشتشان به کاخ سفید از سفر "مار ئه لاگو"، با هم دیده می‌شوند.

ملانیا ترامپ در تازه‌ترین اقدامی که بیانگر شکاف در رابطه‌اش با دونالد ترامپ است، از مهمانان سخنرانی وضعیت کشور پذیرایی جداگانه‌ای به عمل آورد و حتی با کاروانی جداگانه به ساختمان کنگره آمریکا رفت.