شباهت تصویری ترامپ به توالت!

 

نوع برخورد و طرز بیان ترامپ در این مدتی که رئیس جمهور شده باعث رنجش بسیاری بوده که کاریکاتوریست ها تصاویری از او را تشبیه به توالت کرده اند.
 اظهارات توهین آمیز، نژادپرستانه و برخوردهای عجیب رئیس جمهور امریکا با کشورهای مختلف دنیا، کارتونیست‌ها را به واکنش واداشته به طوری که سایت کگل چند کاریکاتور قابل تامل علیه ترامپ منتشرکرده است که او را با توالت برابر میکند. در ادامه این شباهت های تصویری را مشاهده خواهید کرد.
  * *