محمدرضا شریفی نیا:مجبور بودم رز رضوی را صیغه کنم

 

محمدرضا شریفی نیا درباره ازدواجش با رز رضوی گفت:مجبور بودم رز رضوی را صیغه کنم محمدرضا شریفی نیا اولین میهمان سری جدید برنامه دورهمی،درباره شایعه ازدواجش با رز رضوی گفت: **** چند سال پیش برخی هنرمندان را به مکه بردند . در آن سفر هر خانم زیر ۴۰ سال باید با یک محرم آقا سفر میکرد،پس بین هر دو نفر صیغه خوانده شد. در آن سفر ملیکا دخترم و رز رضوی دوست او هم بودند،این امری طبیعی است اما برای ما تبعات داشت و در ایران یک روزنامه با شیطنت این اقدام را ازدواج تلقی کرد.