فرزند چهارم رونالدو متولد شد

 

  رونالدو،اسطوره تیم فوتبال رئال مادرید،برای بار چهارم پدر شد و از نامزدش جورجیا صاحب یک دختر به نام آلانا مارتینا شد. جورجیا که نامزد رونالدو است شب گذشته زایمان کرد و یک دختر در شهر مادرید به دنیا آورد. روز گذشته خبرهایی درباره خیانت رونالدو به جورجیا منتشر شد که گویا رونالدو با یک مدل وارد یک رابطه شده و این دختر این رابطه را فاش کرده بود،با این حساب جورجیا و رونالدو تولد دخترشان را جشن گرفتند. نکته جالب توجه این است که این اولین فرزند رونالدو است که مشخص است مادرش کیست.