مهدی طارمی داماد میشود

 

مهاجم تیم پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران به زودی داماد میشود و به جرگه متاهلین میپیوندد. مهدی طارمی در دل اردوی اتریش تیم ملی با یک توئیت عاشقانه حسابی خبرساز شد و همشهری‌اش لو داده انگار قرار است طارمی را زین پس آقا داماد صدایش کنند. او نوشت:«یک زن تمام زیبایی هایش را مدیون مردی است که آنها را عاشقانه می بیند!» این توئیت حسابی سوژه شد و کلی برایش نوشتند آقای سر به هوا ، حتما خیریتی تو توئیتش بوده است اما انگار ماجرا خیلی هم تیر هوایی نبوده و حالا حسین ماهینی ، همشهری و صمیمی ترین دوست فوتبالی مهدی برایش کامنت گذاشته است:«سی خاطر دومادمون ، عروس دوس می داریم.» احتمالا با پایان مراسم عزاداری محرم و صفر ، پرسپولیسی ها جشن دامادی مهدی طارمی را در پیش دارند! دامادی که البته با کارهایش کم کار دست شان نداده ، حالا با پوشیدن رخت دامادی بلکه دیگر کارهای خیریت دارش ، کمتر کار دست پرسپولیس دهد!