تفاوت ترامپ و اوباما در ژاپن

 

ترامپ که در سفر آسیایی خود به سر می برد در دیدار با امپراطور ژاپن برخلاف اوباما به وی تعظیم نکرد! ترامپ درجریان دیدار با امپراتوری ژاپن و همسر او به آنها تعظیم نکرد و به دست دادن وتکان دادن سر اکتفا کرد. در سالهای پیشین اوباما درکشورش برای تعظیم به این خاندان سلطنتی مورد انتقاد قرار گرفته بود.