بدل ایرانی مسی سوژه کاریکاتوریست ایرانی شد

 

رضا پرستش، بدل ایرانی لیونل مسی شب گذشته با حضور در نیوکمپ توجهات را به سمت خود جلب کرد تا اینگونه سوژه کاریکاتوریست ایرانی شود. شهاب جعفر نژاد کاریکاتوریست ایرانی با انتشار کاریکاتور حضور رضا پرستش در بازی بارسلونا و مالاگا از زبان مسی نوشت: *** آقا شما...پاشو برو بیرون...پاشو حواس منو پرت میکنی دیگه آقا دوربینی شکل خودمون ندیده بودیم....