دلیل غیبت محسن یگانه در مراسم حامد هاکان

 

مدیر برنامه های محسن یگانه به عدم حضور وی در مراسم تشییع پیکر حامد هاکان واکنش نشان داد. حامد هاکان خواننده ای بود که در دهه ۸۰ با محسن چاوشی و محسن یگانه درخشیدند . اما محسن چاوشی و یگانه هیچ کدام در مراسم تشییع پیکر حامد هاکان حضور نداشتند و این مساله باعث ایجاد سوال در ذهن ها شد. مدیر برنامه هغای محسن یگانه که با این سوال روبرو شد که چرا محسن یگانه در مراسم رفیقش حضور نداشته گفت: در روز مراسم تشییع پیکر حامد هاکان محسن ایران نبود.با یک تحقیق کوچیک متوجه میشدید که ایشون باکو هست و نمیتواند به مراسم این عزیز برود.... از سر مرده پرستی روزی هزار بار زنده ها را می کشید.