طرح ترافیک شنبه اجرا میشود

 

طرح ترافیک در روز شنبه و در تهران همانند روزهای عادی اجرا خواهد شد. سردار مهماندار، رییس راهور تهران درباره طرح ترافیک در روز شنبه بیان کرد: طرح ترافیک و زوج وفرد شنبه اجرا می شود و ساعت اجرا ی این طرح همانند روزهای عادی بوده و از تمامی شهروندان خواهش میکنیم، شنبه از ترددهای غیرضروری خودداری کنند. شنبه ۱۴ مرداد ۹۶ مراسم تحلیف رییس جمهور در تهران برقرار خواهد شد و به همین علت شنبه تهران تعطیل است.