قیمت جهانی ارز های دیجیتال

 

قیمت جهانی ارز های دیجیتال اصلی - امروز یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ در ادامه مطلب... بیت کوین: ۱۰۵۳۸۱۳۰.۳۹۴۸ تومان، معادل ۲۷۹۴.۵۱۸۸ دلار اتریوم: ۸۵۶۶۹۵.۷۸ تومان، معادل ۲۲۷.۱۸ دلار اتریوم کلاسیک: ۶۱۴۹۳.۳۱۹۹ تومان، معادل ۱۶.۳۰۶۹ دلار مونرو: ۱۶۴۰۳۵.۸۶۰۳ تومان، معادل ۴۳.۴۹۹۳ دلار ریپل: ۷۴۰.۲۸۵۰۱ تومان، معادل ۰.۱۹۶۳۱ دلار زی کش: ۸۲۴۲۹۵.۳۴۸ تومان، معادل ۲۱۸.۵۸۸ دلار نرخ های فوق بر پایه دلار با نرخ ۳۷۷۱ تومان محاسبه شده است