حسین فریدون ار دادسرا تا بیمارستان

 

برادر رییس جمهور کشورمان به اتهامات مالی محکوم و در دادسرا حاظر شد. حسین فریدون،برادر حسن روحانی امروز ۲۶ تیرماه ۱۳۹۶ برای ادامه تحقیق درخصوص پرونده‌ مالی اش به دادسرای تهران آورده شد. حسین فریدون تنها ساعتی پس از این حضور به دلیل مشکلات جسمانی و تشنج عصبی به وسیله یک دستگاه آمبولانس اورژانس از دادسرای تهران خارج و به بیمارستان دی منتقل شد. یک منبع آگاه به این موضوع بیان کرد: در ارتباط با انتقال حسین فریدون به بیمارستان، وی به دلیل تنش عصبی توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان دی منتقل شده است. وضعیت عمومی فریدون در حال حاضر مساعد است.حسین فریدون پیش از این سابقه فشار خون بالا داشته است. لحظاتی قبل دادگاه با قبول وثیقه‌های حسین فریدون موافقت کرده و حکم آزادی او را صادر کرد.
برخی منابع مطلع مدعی اند که اتهامات وارده به حسین فریدون که تا کنون اثبات نشده است در مجموع بیش از ۵۰ میلیارد تومان است.
و وثیقه ای که باید در گرو دادگاه قرار دهد چیزی حدود ۵۲۰ تا ۶۰ میلیارد باید باشد.
صالحی ،رییس سازمان انرژی اتمی عصر امروز با حضوردر بیمارستان‌ دی تهران، از حسین فریدون عیادت کرد.