مریم میرزاخانی نابغه‌ی ریاضی ایران فوت کرد

 

مریم میرزاخانی نابغه‌ی ریاضی ایران و جهان، عضو آکادمی ملی علوم آمریکا و استاد دانشگاه استنفورد کالیفرنیا به دلیل بیماری سرطان در آمریکا فوت کرد. مریم میرزاخانی متولد۱۳ اردیبهشت ۱۳۵۶، تهران، ریاضی‌دان ایرانی و استاد دانشگاه استنفورد است کهمدتی با بیماری سرطان دست و پنجه نرم کرد و امروز صبح درگذشت. مریم میرزاخانی  در سال ۲۰۱۴ به خاطر کار بر «دینامیک و هندسه سطوح ریمانی و فضاهای پیمانه‌ای آنها» برنده مدال فیلدز شد و نخستین زن و نخستین ایرانی برنده مدال فیلدز است. برندگان المپیاد ۷۴ در کنار مرحوم هاشمی رئیس جمهور وقت ،مریم میرزاخانی نفر سوم از راست. فیروز نادر خبر فوت مریم میرزاخانی را تایید کرد. فیروز نادری با انتشار عکسی سیاه خبر فوت مریم میرزاخانی را تایید کرد و نوشت: بله یک نابغه یک همسر و یک مادر فوت کرده است.