بازداشت برخی مدیران تلگرامی

 

علت بازداشت برخی مدیران کانالهای تلگرامی انتشار اخبار کذب بوده است. پورمختار،عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: آنچه در بعضی از کانال‌های تلگرامی نشر می‌شود یک مجموعه اخبار کذب است که مربوط به اطلاعات محرمانه و درونی دستگاه‌ها می‌باشد. بازداشت‌ برخی مدیران کانال‌‌‌های تلگرامی به علت انتشار اخبار کذب خسارت‌بار بوده است و برخی اخبار مصداق جاسوسی نیز محسوب می‌‌شده که باید با آنها مقابله میشد و اقدام قوه قضائیه نیز در همین راستا بوده است.