تب کریمه‌کنگو در ایران ۳ قربانی گرفت

 

تاکنون ۴ مورد بیماری تب کنگو در استان اصفهان مشاهده شده است. مردم گوشت را فقط از مراکز مورد تایید بهداشت تهیه کنند. مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت سازمان دامپزشکی گفت: تمام چوپانان، افرادی که در کشتارگاه‌ها کار می‌کنند، قصابان، پرستاران و توزیع‌کنندگان گوشت در معرض خطر تب کنگو قرار دارند. این بیماری بین کنه و انسان منتقل می‌شود که در صورت رعایت نکات بهداشتی قابل کنترل است. مصرف‌کنندگان حتماً دقت کند که گوشت را از قصابی‌های معتبر خریداری کرده و گوشت حتماً در یخچال نگهداری شده باشد. تب خونریزی‌دهنده کریمه‌کنگو در کشورهایی همچون افغانستان، پاکستان، عراق و کشورهای آفریقایی نیز مشاهده شده که با رعایت نکات بهداشتی در مراکز تهیه و عرضه دام، به راحتی قابل کنترل است.