سامانه مسکن قالیباف رونمایی شد

 

سایت مسکن مهر قالیباف ۲۴ اردیبهشت ۹۶ رونمایی شد. قالیباف به تازگی سامانه مسکن را راه اندازی کرد و از آدرس سایت ساماندهی مسکن مهر رونمایی کرد. سامانه مسکن ۹۶ قالیباف برای ساماندهی متقاضیان مسکن مهر رونمایی شد. آدرس این سامانه که به تازگی راه اندازی شده است: maskan96.ir قالیباف از سامانه مسکن برای ساماندهی متقاضیان مسکن مهر رونمایی کرد. چندی پیش نیز قالیباف از سامانه کارانه برای ایجاد اشتغال افراد بیکار رونمایی کرده بود تا بیکاران متقاضی کار در این سامانه ثبت نام کنند و تا پیدا کردن شغل بتوانند با دریافت ۲۵۰ هزار تومان ماهانه امرار معاش کنند که قوه ی قضایی آن را فیلتر کرد.