ثبت رسمی بازی فیفا به عنوان رشته ورزشی

 

۲ مدال های بازی رایانه ای واقعی میشود. در رقابتهای بازی‌های آسیایی۲۰۲۲ چین یکی از جدیدترین ورزش ها ، بازی رایانه ای فیفا است که به طور رسمی به عنوان یک رشته ورزشی به ثبت رسیده است و مدال های کسب شده نیز همچون مدال های واقعی در رده بندی نهایی محاسبه خواهد شد.