بهترین زمان برای جدا کردن اتاق خواب نوزاد چه زمانی است

 

۱ جدا کردن جای خواب کودک در سنین پایین تر به طبع بسیار راحتر از دوران بزرگتر شدن و وابسته شدن است اما ... بهترین زمان برای جدا کردن اتاق خواب نوزاد، حدود پنج ماهگی است. در این سن، نوزاد هنوز خشم را نمی شناسد بنابراین با گریه های مداوم والدین خود را مجبور به برگرداندن او به اتاق خوابشان نمی کند به علاوه اضطراب جدایی هنوز شروع نشده و نوزاد به راحتی می تواند  از مادر جدابخوابد.