لنج های تجاری بندر هندیجان در آتش سوختند.

 

۱ این بار آتش به جان لنج افتاد. ۶ لنج تجاری که در ساحل رودخان زهره بندر هندیجان پهلو گرفته بودند بامداد امروز طعمه حریق شدند. آتش نشانان نیز برای اطفائ حریق به محل حادثه اعزام شدند. هنوز علت حادثه مشخص نیست.