ساختمان ۷ طبقه مرتضی‌گرد فروریخت

 

۱ ساختمان ۷ طبقه مرتضی‌گرد بر اثر آتش سوزی فروریخت. سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران: ? ساختمان ۷ طبقه در حال ساخت در مرتضی‌گرد بر اثر شدت زیاد  آتش‌سوزی فروریخت. ? با توجه به اینکه این ساختمان هنوز به بهره‌برداری نرسیده بود ساکنی نداشت ولی مالک به همراه یک کارگر در این ساختمان بودند که قبل از ریزش ساختمان را ترک کرده بودند و از ناحیه دست و پا دچار سوختگی شده بودند.