بلیت دو سفره مترو حذف میشود

 

۱ بلیت ۶۰۰۰ تومانی مترو فرودگاه امام رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران: ?در سال ۹۶ بلیت دو سفره مترو حذف خواهد شد. ?نرخ بلیت تک سفره داخل شهر تهران و همچنین بلیت مترو حومه (کرج) ۱۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. ?بلیت‌های اعتباری مترو نیز بر اساس پیمایش محاسبه می‌شود، به گونه‌ای که تا ۶ کیلومتر ۴۰۰ تومان، تا ۱۲ کیلومتر ۵۰۰ تومان، تا ۱۸ کیلومتر ۶۰۰ تومان و ۱۸ کیلومتر به بالا نیز ۱۰۰۰ تومان محاسبه می‌شود. ?بلیت یک سفره فرودگاه امام خمینی ۶۰۰۰ تومان و بلیت دو سفره ۱۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است چون پیمودن این مسافت با وسایل نقلیه دیگر حدود ۶۵ هزار تومان خواهد شد.