ادعای آزمایش موشکی ایران ساختگی است

 

۱ وزیر دفاع: ادعای آزمایش موشکی ایران ساختگی و با هدف دشمن‌سازی است . - وزیر دفاع در پاسخ به سئوالی مبنی بر موضع ایران در خصوص ادعای جدید مقامات و رسانه‌های آمریکایی مبنی بر آزمایش موشک دیگر از سوی ایران گفت: - اولاً این ادعاها ساختگی است و چنین اتفاقی رخ نداده است، ثانیاً اگر چنین آزمایشی صورت گرفته بود به آنان هیچگونه ربطی ندارد و ثالثاً برنامه موشکی ایران برنامه‌ای عادی و آزمایشات موشکی آن جزء برنامه‌های از پیش طراحی شده است که برای حفظ آمادگی‌های دفاعی کشورمان صورت می‌گیرد. - ما به کشورهای همسایه جنوبی خلیج فارس توصیه می‌کنیم فریب این جوسازی‌ها را نخورند؛ زیرا ایران هیچگاه برای آنان تهدید نبوده و نخواهد بود.