قرارداد رسمی آندرانیک تیموریان با نفت تهران

 

  ۱ آندرانیک تیموریان  قرارداد خود را با استقلال فسخ و به نفت تهران پیوست. چند روز پیش شنیدیم که آندو قراردادی را با باشگاه استقلال بسته و میخواهد در این تیم بازی کند، اما امروز خبر از فسخ این قرارداد به گوشمان میرسد. آندرانیک تیموریان،کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال به طور رسمی به جمع شاگردان علی دایی در نفت تهران پیوست.