ریزش بهمن و انسداد محور کرج-چالوس

 

۱ محور کرج – چالوس براثر سقوط بهمن صبح دوشنبه مسدود شد. ین سقوط بهمن در محدوده کندوان دراستان مازندران رخ داده و تا اطلاع بعدی مسیر مسدود خواهد بود. حادثه بهمن کرج چالوس هیچ گونه خسارات و تلفاتی نداشته و راهداران در حال بازگشایی این مسیر هستند. جاده چالوس به علت حجم بالای مسافرت ها روزهای پایانی هفته یک طرفه می شود.