یار دیرین امام در کنار امام آرام گرفت

 

یار دیرین امام در کنار امام آرام گرفت . در صورتی که قرار بود پیکرش به مشهد مقدس منتقل شود اما به حرم امام رسید. ۸ دانشگاه تهران و خیابانهای اطراف شاهد حضور مردم و مسولان جهت همراهی پیکر آیت اله هاشمی رفسنجانی تا رسیدن به مرقد امام هستند. یار دیرین امام و اقلاب در کنار امام راحل دفن خواهد شد تا به آرامش ابدی برسد. خداحافظ یار دیرین انقلاب و مرد فرداها. ۳ ۵ ۴