دومین گوساله دوسر متولد شد تصاویر

 

همانطور که در خلقت انسانها نواقصی وجود دارد در خلقت حیوانات هم نقص دیده می شود. شاید تصویر خیلی از آدم های دارای نقص را دیده باشید ، اما دیدن حیواناتی که نقص دارند تا حدی دل انسان را به درد می آورد که دوست دارد هر کاری کند تا زندگی راحتی برای او فراهم شود. لاکی هم گوساله ای بود که ۲ سر داشت ، از آنجایی که مثل گوساله های عادی راه دهان وی مشخص نبود ، نمی توانست به راحتی غذا بخورد ، در نتیجه صاحبان وی پس از مدتی که او به دنیا آمد ، نزد دامپزشک برده و آنها تشخیص دادند که باید عمل صورت گیرد. با این عمل خوشبختانه گوساله توانست زنده بماند و غذا بخورد. اما چندی بعد مرد. این گوساله ۱۰۸ روز زنده ماند در حالی که گوساله دوسر قبلی تنها ۴۰ روز زندگی کرد.   %da%af%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87