شیک ترین ساعت های مچی در جهان تصاویر

 

گذر زمان مهم ترین مسئله در زندگی هر فردی می باشد. داشتن ساعت مچی شاید به کار خیلی از افراد بیاید و گذر زمان برای آنها هم بسیار مهم باشد اما برای برخی از افراد اینگونه نیست و داشتن ساعت مچی تنها یک اصل از شکیل بودن تیپ آنها به حساب می آید و برای اینکه از همه سرتر باشند ،حاضرند تا مبالغ هنگفتی برای آن بپردازند. در زیر نمونه ای از گران ترین و شیک ترین ساعت های مچی جهان را مشاهده خواهید کرد.  
[caption id="attachment_57529" align="aligncenter" width="528"]قیمت 734هزار دلار قیمت ۷۳۴هزار دلار[/caption]
 
[caption id="attachment_57530" align="aligncenter" width="534"]قیمت  800هزار دلار قیمت ۸۰۰هزار دلار[/caption]
   
    [caption id="attachment_57531" align="aligncenter" width="427"]قیمت 860 هزار دلار قیمت ۸۶۰ هزار دلار[/caption]
          [caption id="attachment_57532" align="aligncenter" width="487"]قیمت 1میلیون دلار قیمت ۱میلیون دلار[/caption]   [caption id="attachment_57534" align="aligncenter" width="411"]قیمت 26میلیون دلار قیمت ۲۶میلیون دلار[/caption]