۲۶ سلول تخم مجهول الهویه در اثر لقاح اشتباه در هلند به وجود آمدند !

 

لقاح خارج از بدن یا IVF ، یکی از روش های کمک باروری محسوب می شود. که در این روش سلول تخمک و اسپرمی که از قبل از مرد و زن تهیه می شود در طی یک محیط آزمایشگاهی (کاملا استریل) با هم لقاح می یابندو در نتیجه یک یا چند سلول تخم به دست  می آید. این سلول تخم باید چند مرحله‌ی تقسیم سلولی را در داخل  رحم بگذراند تا روند رشد جنین به طور طبیعی ادامه یابد. این اشتباه در یک بیمارستان دانشگاهی هلند توسط یک دانشجوی تازه کار رخ داده است. وی توضیح داد که بعد از لقاح اسپرم و تخمک در افراد دیگر ، استریل کردن وسایل تلقیج را فراموش کرده و عمل لقاح بعدی را با همان پیپت ادامه داد. احتمال اینکه بچه‌ها از نطفه‌ پدران دیگری به‌وجود آمده باشند کم است ولی منتفی نیست .   getfreeimage.com از ۲۶ زنی که اشتباها باردار شده‌اند، به دنیا آمده‌اند. چهار زن هنوز دوران بارداری را می‌گذرانند و در مورد ۱۳ زن، تخمک هنوز بارور نشده است. مسئولان کلینیک به همه‌ی این مادران اطلاع داده‌اند و در حال گفت‌وگو با آن‌ها هستند. از بین این ۲۶ نفر که این موضوع به همه ی آنها اطلاع رسانی شده است ، تاکنون ۹ نوزاد متولد ، ۴ مورد جنین در حال تکامل و ۱۳ زن هم هنوز باردار نشده اند. برای تأیید نهایی و تعیین هویت این نوزادان آزمایش DNA صورت خواهد گرفت.