کیست نیم کیلویی در مغز دختربچه هندی تصاویر

 

کودک ۱۲ ساله هندی به نام نیتا از حدود ۸ سال پیش یک غده ی آبکی که دائما در حال رشد بوده را در مغز خود داشت. اما هیچ وقت متوجه آن نشد تا اینکه اخیرا سردردهای بسیار شدیدی داشت و تقریبا سمت راست بدنش هم فلج شده بود. آنها وضع مال خوبی نداشتند و در جای نامناسب از نظر بهداشتی زندگی می کردند ولی درد دیگر امانش را بریده و مجبور شد که به بیمارستان برود. پس از بررسی ها متوجه شدند که یک کیست آبکی پر از انگل و کرم فضای بزرگی از مغز او را اشغال کرده که باید حتما درآورده شود ، پس از یک عمل چندین ساله سرانجام این کیست بزرگ که حدود نیم کیلو وزن هم داشت و در تصویر زیر مشاهده میکنید بیرون آورده شد. هم اکنون حال این بچه خوب است و جای نگرانی نیست. ۵۵۶۴۳۷۱_۹۶۹