عکس پراید کوپه ۲۰۱۷

 

بازهم هم وطنانمان حماسه آفریدند img_20161112_195849 پراید کوپه ?? انقدر مسخرش کردید رفت درس خوند پیشرفت کرد ? لامصب آینه بغلش منو کشته?