شک ترامپ به همسرش

 

این تصویر، مایه تمسخر ترامپ شده است

یعنی زن ترامپ به کی رای میدهد؟

img_20161108_230817

انگاری ترامپ به رای همسرش اعتماد ندارد

مخالفان او می‌گویند ترامپ می‌خواهد مطمئن شود که همسرش به او رأی می‌دهد.