رعیس جمهوری از جنس مردم

 

خوزه موخيكا رئيس جمهور كشور اروگوئه كه به عنوان فقیرترین رییس جمهور دنیا شناخته می‌شود.در این عکس او در صف انتظار يك بيمارستان عمومى نشسته است. 2 خوزه موخيكا رئيس جمهور كشور اروگوئه كه به عنوان فقیرترین رییس جمهور دنیا شناخته می‌شود.در این عکس او در صف انتظار يك بيمارستان عمومى نشسته است.او 90% درصد ازحقوق خود را ( معادل 12 هزار دلار ) به خيريه ها اهدا مى کند.