اس ام اس ماه مبارک رمضان ۹۵

 

***   *** اس ام اس ماه مبارک رمضان ۹۵ ***   ***

ماه مبارک آمد، ای دوستان بشارت

کز سوی دوست ما را هر دم رسد اشارت

آمد نوید رحمت، ای دل ز خواب برخیز

باشد که باقی عمر، جبران شود خسارت

***   *** اس ام اس ماه مبارک رمضان ۹۵ ***   ***

خسته در حبس زمینم ، ماه من یادم کن به نگاهی ، به پیامی ، سخنی شادم کن ! در این بیت شاعر چون روزه بوده ، فحش بد نداده بهت وگرنه میخواسته بگه آخه گوسفند چندتا اس ام اس بده تا افطار وقت بگذرونیم !

***   *** اس ام اس ماه مبارک رمضان ۹۵ ***   ***

رمضان ماه مناجات و دعا / رمضان پر بود از شور و صفا ماه خالص شدن از کبر و ریا / رمضان ماه رسیدن به خدا

***   *** اس ام اس ماه مبارک رمضان ۹۵ ***   ***

در خلوت شب ز حــق صـدا می آید / از عطر سحر بوی خدا می آید با گوش دگر شنو به غوغای سکوت / کز مرغ شب ، آواز دعا می آید ماه رمضان مبارک

***   *** اس ام اس ماه مبارک رمضان ۹۵ ***   ***

حکمت روزه داشتن بگذار / باز هم گفته و شنیده شود صبرت آموزد و تسلط نفس / و ز تو شیطان تو رمیده شود

***   *** اس ام اس ماه مبارک رمضان ۹۵ ***   ***

رمضان شهر عشق و عرفان است / رمضان بحر فیض و احسان است رمــضــــان، مــاه عــتــرت و قــرآن / گــــاه تــــجدید عهد و پیمان است

***   *** اس ام اس ماه مبارک رمضان ۹۵ ***   ***

خدایا یاریم کن امسال نیز همچون سالیان دیگر روزه هایم رو کامل و بدون نقص بگیرم و بتوانم شب های لیل القدر شب زنده داری کنم و رضایت تورو جلب کنم.

***   *** اس ام اس ماه مبارک رمضان ۹۵ ***   ***

بو و حال و هواش داره میاد آدم هارو فرا میخونه به طرف خودش… رمضان ماه خدا ماه قرآن خوش امدی…

***   *** اس ام اس ماه مبارک رمضان ۹۵ ***   ***

رمضانا تو بهترین ماهی / چون که ماه ضیافت اللّهی خوش عمل هر که بود در رمضان / ترک منکر نمود در رمضان

***   *** اس ام اس ماه مبارک رمضان ۹۵ ***   ***

امشب و فردا شب از خونه بیرون نیا تورو با ماه اشتباه میگیرن پیشاپیش عیدتان مبارک

***   *** اس ام اس ماه مبارک رمضان ۹۵ ***   ***

باز آى و دل تنـگ مرا مونس جان بـاش / وین سوخته را محـرم اســرار نهان بـاش زان باده که در میکده عشـق فروشــند / ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش

***   *** اس ام اس ماه مبارک رمضان ۹۵ ***   ***

ramezan