جعفر و ماه رمضان

 

یارو! ماه رمضون میره خونه دوستش می خوابه دوستش بهش میگه سحر صدات کنم؟؟ یارو! می گه نه همون جَفَر صدام کنی بهتره?????