انفجار مقابل سفارت ایران در لیبی توسط داعش

 

روز یکشنبه انفجاری شدید مقابل منزل سفیر ایران در لیبی در شهر طرابلس رخ داد. در این حادثه تروریستی کسی آسیب ندیده است. گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
 

اخبار,اخبار بین الملل ,سفیر ایران در لیبی

 

اخبار,اخبار بین الملل ,سفیر ایران در لیبی

 

اخبار,اخبار بین الملل ,سفیر ایران در لیبی

 

اخبار,اخبار بین الملل ,سفیر ایران در لیبی

 

اخبار,اخبار بین الملل ,سفیر ایران در لیبی

 

اخبار,اخبار بین الملل ,سفیر ایران در لیبی

 

اخبار,اخبار بین الملل ,سفیر ایران در لیبی

 

اخبار,اخبار بین الملل ,سفیر ایران در لیبی

 

اخبار,اخبار بین الملل ,سفیر ایران در لیبی