6 هوو که این زن با آنها زندگی می کرد اما سرانجام !

 

"تریسی شارپ" به همراه همسر و 6 زن دیگر او در یک مزرعه زندگی میکرد.او میگوید حسادت به شدت در میان این زنان رایج بود و این خانم 46 ساله نهایتا تصمیم گرفت در سال 2010 آن خانه را ترک کرده و به همراه فرزندانش به تنهایی در خانه ای دیگر زندگی کند. او میگوید از اینکه شوهرش را با 6 زن دیگر تقسیم کرده بود مشکلی نداشته است . او عاشق همسر خود بوده و با تلاش فراوان در مزرعه و کار در کنار دیگران سعی داشت زندگی اش را حفظ کند. اما نهایتا انزوا ، حسادت بیش از حد زنان به یکدیگر و تنهایی باعث شد او تصمیم بگیرد شوهرش را رها کند. این زن 46 ساله میگوید : این مرد مثل یک پادشاه بر زنان حکمرانی میکرد اما زنان به صورت مداوم در حال درگیری و مشاجره با یکدیگر بودند . 6 روز در هفته کار میکردند و فقط ماهانه 30 پوند به عنوان خرجی از همسر خود دریافت میکردند.

او دومین همسر این مرد است و در سال 1998 ازدواج کرده اند. این مرد 12 فرزند از 7 همسر خود دارد.و گفتنی است که طبق گزارشات هیچکدام از این ازدواجها رسمی و قانونی نیست. این زنان در یک مزرعه بزرگ 675 هزار پوندی زندگی میکنند . خانم شارپ میگوید: احساس میکردم در یک خانه جهنمی دچار طلسمهای شیطانی شده ام برای همین تصمیم گرفتم خود را نجات دهم . اگرچه زندگی در این شرایط سخت بحران اقتصادی واقعا مشکل است اما این آرامش را به بودن در کنار دیگر زنان همسرم ترجیح میدهم