تنها کسی که علی دایی از او حساب می برد

 

آقای گل فوتبال جهان اعتراف کرده که در برابر هر کسی که فرمانده باشد در برابر او فقط یک فرمانبر است و بس!  علی دایی به عنوان مربی ای شناخته می شود که نه نقد پذیر است نه با کسی مشورت می کند اما در زندگی شخصی خود انعطاف بیشتری دارد و بسیار خوش اخلاق است. تنها کسی که علی دایی از او حساب می برد اوج خوش خلقی دایی را می توان در برابر دختر سه ساله اش نورا به تماشا نشست. علی دایی که تا یک سال پس از تولد دخترش اجازه نمی داد کسی عکس دخترش را در رسانه ها منتشر کند اکنون ابایی از منتشر شدن عکس نورا در رسانه های مختلف ندارد.   علی دایی در زیر جدیدترین عکسی که از دخترش در صفحات اجتماعی منتشر شده نوشته: «نورا گل همیشه بهار من است. در برابر هر کس فرمانده باشم در برابر او فقط یک فرمانبرم و بس. فرشته کوچولویم را با هیچ چیز عوض نمی کنم.»  تنها کسی که علی دایی از او حساب می برد   بانک ورزش