کودک ایرانی با چهره عجیب

 

این کودک با چهره ای عجیب متولد شد و توسط والدینش در مشهد رها شده است و پس از آن به بهزیستی شهرستان تربت جام سپرده شد. نامش بابک است و در هفت سالگی یک زن خیر و نیکوکار به نام خانم شیخ احدی قصد دارد برای کمک به او اقدام کند. او ترتیب جراحی زیبایی برای این پسر خراسانی را داده است و به گفته دکتر ها برای اینکه ظاهری شبیه به سایر کودکان پیدا کند نیازمند 13 عمل جراحی زیبایی دیگر است. او برای انجام سایر عمل ها به تهران عزیمت کرده. تصاویری از این کودک را ملاحظه می کید، بیایید همگی برای سلامتی اش دعا کنیم و خداوند را از سلامتی خود شاکر باشیم.