مبارزه با نا امیدی

 

ترول های جدید و خنده دار, ترول های خنده دار, ترول جدید

یادش بخیر قدیما کسی تو کوه زندگی نمی کرد !!

وقتی نا امید هستی واقعا باید چیکار کرد؟