نوشیدن ادرار گاو برای درمان بیماری ها عکس

 

نوشیدن ادرار گاو برای درمان بیماری ها + عکس

نوشیدن ادرار گاو برای درمان بیماری ها + عکس

هندوها که گاو را حیوانی مقدس می دانند و گروهی از آنها بر این باورند که در ادرار آن خاصیتی نهفته است که پلشتی ها را از بدن دور می سازد. در این باور عجیب آنها نوشیدن ادرار گاو ماده را پیش از طلوع آفتاب برای درمان بعضی بیماری های لاعلاج نظیر سرطان می نوشند. تصاویر مربوط به گاوداری در ایالت شمالی آگار است که صاحب آن گفته است هر روز به تعداد متقاضیان ادرار گاو افزوده می شود

 نوشیدن ادرار گاو برای درمان بیماری ها + عکس

نوشیدن ادرار گاو برای درمان بیماری ها + عکس

منبع : باشگاه خبرنگاران