این مرد با دیدن یک تصویر 100 کیلو وزن کم کرد عکس

 

این مرد با دیدن یک تصویر 100 کیلو وزن کم کرد + عکس

گرت دیویس 39 ساله وقتی عکس های خودش در مراسم عروسی را دید، متوجه شد که چقدر چاق است و چنان ترسید که در عرض 12 ماه، حدود صد کیلو وزن کم کرد.به گزارش «سلامانه»،گرت که پیش تر غذاهای به درد نخور می خورد و ورزش نمی کرد، 208 کیلو شده بود اما پس از اینکه رژیم غذایی سفت و سختی را در پیش گرفت، روزی فقط 1500 کالری غذا خورد و سراغ ورزش رفت، در عرض یک سال، حدود 94 کیلو کم کرد:

این مرد با دیدن یک تصویر 100 کیلو وزن کم کرد + عکس

«از تمام عکس هایی که من توی شان افتاده بودم، متنفر بودم. آن روز بهترین روز زندگی برادرم بود ولی من فقط عکس هایی را دوست داشتم که خودم توی آنها نبودم... می دانستم که مشکل من ساده است: غذای زیاد، ورزش کم. با خودم فکر کردم، نمی خواهم وقتی 50 سالم شد، وزنم این باشد.»

این مرد با دیدن یک تصویر 100 کیلو وزن کم کرد + عکس

این مرد با دیدن یک تصویر 100 کیلو وزن کم کرد + عکس