اس ام اس ها و جملات جالب تیکه دار

 

خدایا ! من را در برابر بعضی از دوستانم محافظت کن خودم از عهده تمام دشمنانم بر میآیم . . . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * دوست داشتن تصاحب نیست ، توافقه . . . هنر اینه که پرنده جَلدت بشه ، نه اینکه پرهاشو قیچی کنی . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ای کاش نگاهت ، زیر نویس داشت !
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * همه ی پل های پشت سرم را خراب کردم ؛ از عمد . . . راه اشتباه را نباید برگشت . . . !
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * از ما که گذشت ! ولی به دیگری موقتی بودنت را گوشزد کن تا از همان اول فکری به حال جای خالیت کند . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * راستـش را بگو : نکند تو همان "این نیز" هستی که همیشه می گذری . . . ؟
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * خواهش میکنم ، بی حوصلگی هایم را ببخش ، بدخلقی هایم را فراموش کن ، بی اعتنایی هایم را جدی نگیر ! در عوض من هم تو را می بخشم که مسبب همه ی اینهایی . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * باران همیشه می بارد، اما مردم ستاره را بیشتر دوست دارند ، نامردیست آن همه اشک را به یک چشمک فروختن . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * انسان موجودیست که زیاد موجود نیست !
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * تیغ روزگار شاهرگ " کلامم " را چنان بریده ، که سکوتم " بند " نمی آید !
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * آدم ها عادت می کنند ! به هر چیزی ! حتی به خنجر هایی که از پشت می خورند !
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * اگه خاطرخواه زیاد داری معنیش این نیست که فوق العاده بی نقصی شاید خیلی ارزون قیمتی !
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * برای دوست داشتن فقط کمی وقت لازمه ، اما برای نفرت گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافیه . . . !
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * بدم میاد از اینایی که وقتی دارن از طرفشون جدا میشن براش آرزوی خوشبختی می کنن ! داری میری برو دیگه فیلم بازی نکن . . .