عکسی دیدنی از پهن ترین خیابان جهان

 

عکسی دیدنی از پهن ترین خیابان جهان

خیابان 9 جولای در بوینس آیرس آرژانتین با 1 کیلومتر طول و 9 خط برای عبور خودروها که عرض آن را به بیش از 120 متر می رساند، به عنوان پهن ترین خیابان در جهان شناخته می شود.

عکسی دیدنی از پهن ترین خیابان جهان