عکسی از زن و دختر پل واکر

 

عکسی از زن و دختر پل واکر

چند روز پیش خبر تلخ کشته شدن پل واکر ستاره سری فیلم های سریع و خشمگین بر اثر سانحه رانندگی منتشر شد.او یک دختر ۱۵ ساله داشت.

عکسی از زن و دختر پل واکر

پل واکر و همسرش

عکسی از زن و دختر پل واکر

پل واکر و دخترش