کی تا حالا گریه یک فیل رو دیده (عکس)

 

کی تا حالا گریه یک فیل رو دیده ؟ (عکس)

ژونگ ژوآنگ بچه فیل گریان که بعد از تولدش توسط مادرش پس زده شد