تجاوز گروهی وحشیانه به این زن توسط شوهر و دوستانش

 

تجاوز گروهی وحشیانه به این زن توسط شوهر و دوستانش

تني هيولان 30 ساله معلم دبيرستان تامپ گينتز هنگام خروج از مدرسه توسط شوهر سابقش ربوده و به همراه سه تن از دوستان ديگر كتي هيلان را مورد تجاوز و سو استفاده جنسي قرار مي دهند. همسر سابق قرباني گفت: در حالي كه دستهاي قرباني خود را بسته بودند در حالتي كه قادر به كنترل رفتار خود نبودند كتي هيلان را مورد ضرب و شتم و سپس او را وادار به انجام كارهاي غيراخلاقي مي نمودند. در شرايطي كه به دليل مصرف مشروبات الكلي بيش از حد يكديگر را مورد ضرب و شتم قرار مي دادند. پس از غيبت ناگهاني كتي هيلان مسئولان مدرسه، پليس را به جستجو معلم واداشتند. به گفته شاهدان عيني چند روز قبل از مفقود شدن كتي وي همسر سابق خود را اطراف دبيرستان ديده بود و به همكاران خود اطلاع و نگراني خود را نيز ابراز كرده بود. پليس توانست براساس سابقه كيفري ادوارد اندرسون كه به جرم حمل و نقل مواد مخدر در چند ماه گذشته دستگير شده بود محل آنان را پس از يك هفته شناسايي كنند. در اقدام پليس براي دستگيري متجاوزين و حمله به مخفيگاه آنان كه زيرزمين منزل مسكوني ادوار برهوستون بود هر سه نفر دستگير و كتي هيلاري به علت ضعف شديد جراحات وارده بسيار به بيمارستان منتقل شد. هر سه فرد دستگير شده به جرم تجاوز به عنف، اعمال رفتار خشونت آميز، ضرب و شتم و آدم ربايي تا شروع اولين جلسه دادگاه كه بعد از بهبودي كامل كتي هيلاري برگزار خواهد شد به زندان منتقل شدند.   منبع :  باشگاه خبرنگاران