عکسی از حجاب خاص و متفاوت خانم راگبی باز

 

عکسی از حجاب خاص و متفاوت خانم راگبی باز

این عکس از یک مسابقه در اولین دوره مسابقات لیگ برتر راگبی بانوان کشور، در کرمان گرفته شده است.