كری خوانی جالب بازیگر سریال دودكش برای استقلالی ها

 

كری خوانی جالب بازیگر سریال دودكش برای استقلالی ها

كری خوانی جالب بازیگر سریال دودكش برای استقلالی ها

محمدرضا شیرخانلو شمشیر را برای استقلالی ها از رو بسته است. او كه ساعت آبی به دست کرده بود خودش را پرسپولیسی معرفی كرد. وقتی مجری از او پرسید که چرا ساعتش آبی است بندش را نشان داد و گفت سوراخ است. منبع : جام