تصاویری از بازیگران و مجریان حاضر در مراسم تنفیذ حسن روحانی

 

تصاویری از بازیگران و مجریان حاضر در مراسم تنفیذ حسن روحانی

بازیگران و مجریان حاضر در مراسم تحلیف حسن روحانی یکی از سوژه های عکاسان و خبرنگاران حاضر در مراسم تحلیف دکتر حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان بود. در حالی که عزت‌الله انتظامی نیامد اما بازیگرانی چون محمدرضا شریفی‌نیا، مجید مظفری و مجریانی همچون اقبال واحدی و محمد صالح علا حضور داشتنئد.

تصاویری از بازیگران و مجریان حاضر در مراسم تنفیذ حسن روحانی

مراسم تنفیذ دکتر حسن روحانی

تصاویری از بازیگران و مجریان حاضر در مراسم تنفیذ حسن روحانی

شریفی‌نیا و مجید مظفری در مراسم تنفیذ دکتر حسن روحانی

تصاویری از بازیگران و مجریان حاضر در مراسم تنفیذ حسن روحانی

اقبال واحدی در مراسم تنفیذ دکتر حسن روحانی

تصاویری از بازیگران و مجریان حاضر در مراسم تنفیذ حسن روحانی

محمد صالح علا در مراسم تنفیذ دکتر حسن روحانی