احمد رضا عابدزاده در كنسرت لس آنجلس عكس

 

احمد رضا عابدزاده در كنسرت لس آنجلس + عكس

احمد رضا عابدزاده در كنسرت لس آنجلس + عكس

عقاب به دعوت همای وارد سالن می شود که اجرای گروه مستان را ببیند. گوشه ای از سالن می نشیند. همای متوجه حضور احمدرضا در سالن می شود. بعد از اولین آهنگ اعلام می کند که احمدرضا عابدزاده در سالن حضور دارد. همه برایش دست زدند هنوز هم محبوب است مثل همان روزی که توپ را با یک دست در جهنم ملبورن گرفت همه دوستش دارند حتی در آن ینگه دنیا از جایش برمی خیزد. دستش را روی سینه اش می گذارد به نشانه تشکر از مردمی که هنوز او را فراموش نکردند. آری محبوبیت عابدزاده پایان ندارد. عقاب همیشه در اوج می ماند.

احمد رضا عابدزاده در كنسرت لس آنجلس + عكس

منبع : جام نیوز