اس ام اس شب قدر جدید 92

 

fu3360

اس ام اس شب قدر جدید 92

شب قدر است و قدر آن بدانیم نماز و جوشن و قرآن بخوانیم

******** اس ام اس شب قدر *********

خدایا رمضان ماه مهمانی توست سفره ات هر روزِ سال پهن بوده ، ولی این روزها ، پذیرایی ها ویژه است از خوان گسترده ات چشم و دلی سیر میخواهم شکم سیر را هر روز قبل از رمضان مرحمت نموده ای . . .

******** اس ام اس شب قدر *********

 اگر قدر ِ شب قدر را بدانی، قطعاً قدر خودت را شناخته ای و آنکه قدر خود را شناخت،خویش را ارزشمندترین آیات حق متعال می یابد و بر این آیت الهی شکر می نماید . . . التماس دعا

******** اس ام اس شب قدر *********

شب قدر است و طی شد نامه هجر سلام فیه حتی مطلع الفجر در شب قدر قدر خود را دان روز در معرفت سخن میران

******** اس ام اس شب قدر *********

مهمان توام اى جان زنهار مخسب امشب اى جان و دل مهمان زنهار مخسب امشب روى تو چو بدر آمد، امشب شب قدر آمد اى شاه همه خوبان زنهار مخسب امشب

******** اس ام اس شب قدر *********

شب قدر است بیا قدر بدانیم کمی خانه دل ز گناهان بتکانیم کمی شعله افتاده به ملک دلم از فرط گناه دوست را از دل این شعله بخوانیم کمی . . .

******** اس ام اس شب قدر *********

این منم، بیدار، از هول گناه / مى کنم، بر آسمان شب، نگاه این منم، از راه دور افتاده اى / رایگان، عمر خود از کف داده اى این منم، در دستِ غفلت ها اسیر / اى خداى مهربان، دستم بگیر

******** اس ام اس شب قدر *********

خیز، اى بنده محروم و گنهکار بیا یک شب اى خفته غفلت زده بیدار بیا بس شب و روز که در زیر لَحَد خواهى خفت دَم غنیمت بشمار امشب و بیدار بیا . . .

******** اس ام اس شب قدر *********

حق الناس تنها موضوعی است که در قیامت ، با شفاعت هم حل نمیشود آنچه از من بر دل داری ، در این شب قدر ببخش . . .

******** اس ام اس شب قدر *********

قدر، باران رحمتی است که در جویبارِ هر فرد و هر جمع، به اندازه او جاری می‏شود خدایا! در شب قدر هر چه خیر نصیب اولیائت می کنی نصیب ما نیز بگردان . . . آمین

******** اس ام اس شب قدر ********* 

شبهای قدر امد وتقدیر وسرنوشت سرخوش دلی که به بنامش خطی نوشت سالی گذشت! مرکب عمرم کجارود؟ دوزخ مکان ومقصد من گشته یابهشت؟ به امید برآورده شدن حاجات التماس دعا

******** اس ام اس شب قدر ********* 

شب قدر، لاله‌ای شکفته در کویر شب‌های عادی سال است. آی فقیران غنی، کجایید که شبهای قدر آمده است؟!

******** اس ام اس شب قدر ********* 

دانسته یا ندانسته حقوقی بر گردن هم داریم که کفه سنگین اشتباهات آن به سمت من است امشب شب بخشش است من از حقوق نداشته خود بر همه دوستان و عزیزانم گذشتم از شما میخواهم از من بگذرید . . . التماس دعا

******** اس ام اس شب قدر ********* 

خوشبختی یعنی اینکه خداوند آنقدر عزیزت کند که مایه آرامش دیگری شوی آرزوی خوشبختی و سلامتی برای شما دارم التماس دعا

******** اس ام اس شب قدر ********* 

دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای فرشته ات به دست دعا نگاه دارد . . .

******** اس ام اس شب قدر *********  

غرق گناهم به که روی آورم / نامه سیاهم به که روی آورم از غم و غصه شده ام زیر و رو / غیر خدایم به که روی آورم . . . التماس دعا